OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Ajuntament de Tàrrega

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la seu electrònica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Aquest Catàleg conté els sistemes d'identificació i signatura electrònica que s'admeten per tramitar amb l'Ajuntament de Tàrrega. Per tramitar per internet amb l'Ajuntament és necessari identificar-se sempre i, en alguns casos, a més, signar. Cada administració pública decideix quins sistemes d'identificació i signatura admet per a cada tràmit, en funció del grau de seguretat i del nivell de protecció de dades que es necessita.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos a l'Ajuntament de Tàrrega:

Certificats electrònics qualificats: Certificats de signatura electrònica que ha estat emès a una persona física per una prestadora de serveis de confiança qualificats d'acord amb el que estableix el ReIDAS.

Els certificats electrònics qualificats, estan admesos per a persones físiques.

Certificats electrònics qualificats de representant: Són certificats per a persones físiques que demostren la seva condició de representant d'una persona jurídica o d'un ens sense personalitat jurídica.

Els certificats electrònics qualificats de representant, estan admesos per a persones físiques representants de persona jurídica o ens sense personalitat jurídica.

Segell electrònic qualificat: Certificat electrònic emès a una persona jurídica per una prestadora de serveis de confiança qualificats d'acord amb el que estableix el ReIDAS. S'acostumen a utilitzar en processos automatitzats.

El segell electrònic qualificat, està admès en persona jurídica.

Sistemes de claus concertades: Són mecanismes d'identificació electrònica no basats en l'ús de certificats electrònics i que empren com a factor d'autenticació el coneixement d'una clau prèviament acordada amb l'usuari.

Els sistemes de claus concertades estan admeses per a persones físiques, i en són exemples: idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente.

Sistema d'identificació electrònica notificat a la Comissió Europea d'acord amb el que defineix el capítol II del ReIDAS.

El sistema d'identificació electrònica notificat a la Comissió Europea, està admès per a la identificació per persones físiques.

Dades de contacte

Ajuntament de Tàrrega.
Plaça Major, 1
Telf: 973311608
25300 Tàrrega

| © 2024 AJUNTAMENT DE TARREGA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas