OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Ajuntament de Tàrrega

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Tàrrega se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEs Dies hàbils i inhàbils

  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Llei 39/2015, de 1 d'octubre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

  • Festes generals
    • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any  de la Generalitat de Catalunya.
  • Festes locals
    • 14 de maig
    • 6 de setembre

Dades de contacte

Ajuntament de Tàrrega.
Plaça Major, 1
Telf: 973311608
25300 Tàrrega

| © 2024 AJUNTAMENT DE TARREGA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas