OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Ajuntament de Tàrrega

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Dades de la seu

Informació de la seu electrònica

Dades de la seu electrònica

La seu electrònica de l'Ajuntament de Tàrrega és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis. La titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis.

 • Titular de la seu: Ajuntament de Tàrrega

 • Òrgan de gestió de la seu: Àrea d'Administració general de l'Ajuntament de Tàrrega

 • Normativa de la seu:
 •                  
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
  • Llei 59/2003 de signatura electrónica
  • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica
  • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica
  • Disposició de creació de la seu electrònica
  • Disposició de creació del registre electrònic
 • Canals d'accés:

  • Accés electrònic a través d'Internet: http://www.tarrega.cat - oac@tarrega.cat
  • Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Pl. Major, 1 - 25300 de Tàrrega
  • Atenció telefònica a través del telèfon 973 311 608

 • Hora oficial: Es visualitza en la part dreta d'aquesta web, als efectes de còmput de terminis per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, tal i com estableix l'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Dades de contacte

Ajuntament de Tàrrega.
Plaça Major, 1
Telf: 973311608
25300 Tàrrega

| © 2024 AJUNTAMENT DE TARREGA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas